HOME

Communicatiebureau voor starters, zelfstandigen en kmo's
Communicatiebureau voor starters, zelfstandigen en kmo's
Wij zijn jouw meerwaarde voor al jouw communicatievragen

Lees meer

Waarom Asset Communication?

Niet de tijd om te communiceren met klanten of stakeholders? Kan jij hulp gebruiken bij de opstart of het beheer van sociale mediakanalen of het creëren van teksten en drukwerk? Asset Communication is jouw oplossing! Wij zijn een jong communicatiebureau in Mechelen waar je voor al jouw communicatiewensen terecht kan. Van strategie en creatie tot uitvoering en analyse, wij helpen je graag verder. Wij zijn jouw uniek aanspreekpunt en zorgen voor een individuele aanpak op maat van jouw zaak, wensen en noden. Wij zijn jouw 'asset' zodat jij weer kan focussen op jouw corebusiness of een gezellig moment kan beleven met jouw gezin.

 Ontdek ons aanbod

Ons team

Jouw aanspreekpunt

Tessa

Tessa De Prins

Zaakvoerder

Met een bachelordiploma communicatiemanagement (PR en woordvoering), een masterdiploma communicatiewetenschappen (strategische communicatie) en al enkele jaren werkervaring op zak, ben ik klaar om starters, zelfstandigen en kmo's te adviseren en te begeleiden bij hun communicatieaanpak. Anderen helpen maakt mij enorm gelukkig en na heel wat twijfels en duwtjes in de rug van mijn omgeving ben ik helemaal klaar om als zelfstandige in bijberoep deze stap te zetten. Of het nu is om een communicatiestrategie te ontwikkelen waarmee we jouw droomproject in de kijker zetten, of om jou bij te staan bij de uitvoering van jouw reeds uitgekiende communicatiestrategie. Ik ben graag jouw meerwaarde! Lees snel wat Asset Communication voor jou kan betekenen.

Wat bieden wij aan?

Een greep uit ons aanbod

All-in communicatiepakket

All-in communicatiepakket om jouw zaak meer zichtbaar te maken bij je doelpubliek. We stellen een gedetailleerde strategie en planning op en zorgen voor jouw ideale communicatiemix van on- en offline kanalen. We voeren het plan uit en evalueren de resultaten. Dit is het ideale pakket om als starter of zelfstandige meteen je volledig communicatiepotentieel te benutten en start vanaf €650.

Copywriting & Design

Flyers, affiches, cadeaubonnen, presentaties, SEO-teksten of brochures? Wij zijn van alle markten thuis en weten voor jouw vraag raad. Prijs op aanvraag.

Public relations

Heb je nieuws dat je met de buitenwereld wil delen? Wil je graag met specifieke stakeholders communiceren? Wil je graag in een lokaal bladje komen met een uniek verhaal? Of heb je een kleine of grote crisis om te beheersen? Persbericht, persactie, crisiscommunicatie of advertorial, wij bekijken welke communicatie het meest geschikt is voor jouw vraag en voeren het uit. Prijs op aanvraag.

Sociale media

Jouw sociale media plannen, creëren en beheren? Facebook, Instagram, LinkedIn of liever TikTok? We hebben enkele standaardpakketten voor jou gecreëerd maar maken ook graag een voorstel op maat. Alles kan!

 Ontdek onze pakketten

Website

Op zoek naar een duidelijke, overzichtelijke en hedendaagse website? Wij zorgen voor de bouw van jouw website, foto's en content. Zo ben jij helemaal gerust! Ook Google Ads en Google Analytics hebben geen geheimen voor ons.
Een website heb je al vanaf €500.

E-mail marketing

Wil je graag een nieuwsbrief sturen naar jouw klanten met een leuke, aantrekkelijke lay-out en helemaal volgens de GDPR-regelgeving? Komt in orde! Wij zorgen voor de template, teksten, verzending en evaluatie.
Vanaf €100 per nieuwsbrief.

 Jouw communicatieoplossing aanvragen

Sociale media pakketten

Kies het plan dat bij jou past of vraag een offerte op maat.

 • Basic
 • beperkte strategiebepaling
 • 2 tot 4 posts per maand
 • tweewekelijks reacties beheren
 • maandelijkse evaluatie
 • vanaf €50

  per maand
 •  Dit wil ik!

 • Pro
 • strategiebepaling
 • 6 tot 10 posts per maand
 • wekelijks reacties beheren
 • extra redigeerronde
 • maandelijkse evaluatie
 • Vanaf €130

  per maand
 •  Dit wil ik!

 • Premium
 • strategiebepaling
 • 12 tot 16 posts per maand
 • drie keer per week reacties beheren
 • extra redigeerronde
 • 5% advertentiebudget
 • maandelijkse evaluatie
 • Vanaf €265

  per maand
 •  Dit wil ik!

CONTACT

Wij zijn graag jouw meerwaarde! Contacteer ons:

Bel ons: +32 468 53 08 69

Mail ons: info@assetcomm.be


Privacy verklaring

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming Versie 26 december 2022

Asset Communication respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:
Asset Communication
Stuivenbergbaan 173bis, 2800 Mechelen, België
info@assetcomm.be
BE0794.583.418

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Asset Communication is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met Asset Communication door te mailen naar info@assetcomm.be. U kunt ook terecht bij ons met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer en hoe verzamelt en verwerkt Asset Communication uw persoonsgegevens?
We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Welke gegevens verwerken we over u?
We verwerken uw persoonsgegevens doordat u meer info wenst te ontvangen over onze dienstne of u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:
-Naam en voornaam
-Bedrijfsnaam
-Adres
-Emailadres
-Telefoonnummer

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?
We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt, onze nieuwsbrief te verzenden, u te kunnen bellen of mailen over wijzigingen van onze dienstverlening.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Die periode bedraagt twee jaar. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn. Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin uw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Uw dossier is actief zolang u van de verleende dienst gebruikmaakt. Alle medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen uitoefenen, hebben dan toegang tot uw gegevens. Nadien wordt uw dossier passief en heeft enkel een beperkt aantal medewerkers van de bevoegde dienst toegang tot uw gegevens.

Delen van uw persoonsgegevens met derden?
Uw gegevens worden intern verwerkt door onze medewerkers.
Het is mogelijk dat Asset Communication voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit. U kunt een overzicht aanvragen via info@assetcomm.be.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Asset Communication gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wat zijn uw rechten?
Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen. U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor met ons contact opnemen via info@assetcomm.be. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft. U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden. Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met ons via info@assetcomm.be. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Asset Communication neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Indien u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via info@assetcomm.be.

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 23 augustus 2023

1. Definities

Algemene voorwaarden: de voorliggende algemene voorwaarden van ASSET Communication.
Bureau: verwijst naar Tessa De Prins, eenmanszaak gevestigd te Stuivenbergbaan 173bis 2800 Mechelen, met als ondernemingsnummer 0794.583.418, optredend als communicatiebureau “ASSET Communication”.
Klant: verwijst naar een natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de diensten van het Bureau heeft ingeschakeld en daarmee akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
Partijen: verwijst collectief naar zowel het Bureau als de Klant.
Diensten: verwijst naar copywriting, design, social media management en website onderhoudsdiensten, advies, coaching en webinars aangeboden door het Bureau.
Offerte(s): aanbiedingen of offertes afkomstig van ASSET Communication via haar website, sociale media of e-mail.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bureau en Klant na aanvaarding van de Offerte door de Klant, waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Schriftelijk: communicatie via e-mail (tessa@assetcomm.be ) of aangetekend schrijven.
Website: de website van ASSET Communication is: www.assetcomm.be

2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en Diensten tussen het Bureau en de Klant.
Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen tussen beide Partijen.
Door gebruik te maken van de Diensten van het Bureau, verklaart de Klant akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en doet hij afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.

3. Offertes & Overeenkomsten
Alle Offertes van het Bureau zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
De Offertes zijn gebaseerd op de gegevens verstrekt door de Klant en zijn 60 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant schriftelijk akkoord gaat met de Offerte of wanneer het Bureau schriftelijk akkoord gaat met een opdracht van de Klant.

4. Verbintenissen & Leveringstermijnen
Op basis van informatie en aangeleverde materialen door de Klant, zal het Bureau naar best vermogen de Diensten leveren binnen de afgesproken termijn en tegen de afgesproken vergoeding.
De Klant engageert zich om binnen de afgesproken timing de nodige feedback te bezorgen. Het Bureau is niet aansprakelijk voor vertraging of schade die het gevolg is van niet-tijdige of niet-gegronde feedback door de Klant of bijkomende Diensten die noodzakelijk waren geworden of expliciet gevraagd werden door de Klant.
Indien tijdens de uitvoering van de Diensten blijkt dat er bijkomende Diensten noodzakelijk zijn geworden omwille van de goede uitvoering van het project, of omwille van bijkomende gevraagde Diensten door de Klant, zullen deze in regie worden aangerekend.(40 EUR /uur)

5. Intellectueel Eigendom
Alle door het Bureau geleverde zaken zoals maar niet beperkt tot: (concept)teksten, ontwerpen, websites, advies en communicatieplannen blijven eigendom van het Bureau totdat de Klant de Diensten betaald heeft.
Inbreuk op deze bepaling geeft aanleiding tot forfaitaire schadevergoeding van 500 EUR.

6. Vergoeding & betalingsvoorwaarden
Prijslijst
De prijzen vermeld op de website zijn steeds indicatief en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen.
Vergoeding
De tarieven voor de diensten en bijkomende kosten worden vermeld in de offerte of overeenkomst. Er is geen BTW verschuldigd omwille van de uitzonderingsregel voor kleine ondernemingen.
Voor website-pakketten en in het geval er een advertentiebudget voor Sociale Media wordt aangewend door het Bureau op vraag van de Klant, wordt een voorafbetaling gevraagd. De grootte van het bedrag wordt in onderling overleg en voorafgaand aan de aanvang van de Diensten overeengekomen.
Betalingsvoorwaarden
Betaling dient te geschieden binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Bij betwisting van een factuur dient de Klant schriftelijk bezwaar aan te tekenen binnen 7 kalenderdagen na ontvangst. Betwisting schort de betaling niet op.
Bij laattijdige betaling is de wettelijke verwijlintrest verschuldigd. Een forfaitaire kost van 40 EUR zal eveneens in rekening worden gebracht voor invorderingskosten. Bijkomende invorderingskosten die dit bedrag zouden overschrijden, zijn eveneens voor rekening van de Klant.

7. Duur & Beëindiging
De overeenkomst is van bepaalde duur, tenzij anders overeengekomen.
Bij annulering door de Klant kan het Bureau kosten in rekening brengen voor reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
Beide Partijen kunnen de overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

8. Aansprakelijkheid
Het Bureau is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van de diensten.
De aansprakelijkheid van het Bureau is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk is betaald door de Klant voor de betreffende Diensten.

9. Geheimhouding
Beide Partijen verbinden zich ertoe om vertrouwelijke informatie niet aan derden bekend te maken, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen of indien wettelijk verplicht. Het Bureau verbindt zich ertoe de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming na te leven.

Toepasselijk Recht & Geschillen
Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die hieruit voortvloeien, is het Belgisch recht van toepassing.
Partijen zullen in geval van discussie altijd eerst trachten om onderling overeenstemming te vinden. Indien Partijen niet overeenkomen, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen.